Nordisk Kulturfond

 

Hvem kan ansøge?

Nordisk kulturfond støtter samarbejde mellem de nordiske lande, hvor fokus er på kunst og kultur. Fonden støtter som hovedregel projekter, hvor mindst tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige eller Færøerne, Grønland og Åland) deltager. Se fondens retningslinjer angående bilaterale projekter.

Udover de tre nordiske samarbejdspartnere kan projektet også have andre samarbejdspartnere i og udenfor Norden. Amatører og professionelle, enkeltpersoner, foreninger og netværk, organisationer samt private og offentlige institutioner kan søge om støtte.

 

Hvad kan man søge støtte til?

For at et projekt kan bevilges støtte, skal det have en nordisk merværdi. Dette skal forstås på den måde, at projektet gennem et tværnordisk samarbejde bidrager med en tværnordisk dimension frem for blot en national dimension. Nordisk kulturfond støtter først og fremmest de ekstra udgifter, som det nordiske samarbejde medfører.

 


For nærmere information og ansøgningsskema: 

 

www.nordiskkulturfond.org